Školní družina


Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 7:00 - 7:45 hod.
Odpolední družina: 11:40 - 15:30 hod.
Měsíční poplatek: 50,- Kč

Náplň školní družiny:

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
 
Nabízíme tyto zájmové kroužky:
Čtenářský klub
Klub zábavné logiky a deskových her
 
Personální zabezpečení: p. Renáta Heráková

Nahoru