Školní jídelna

Jídelní lístek:

Vedoucí školní jídelny: Věra Milatová (telefon: 604 586 010)

oběd procena
žáky 1.- 4. ročníku24,- Kč
žáky 5. ročníku26,- Kč
cizí strávníky59,- Kč

Obědy se vydávají:

Odhlašování obědů:

Nahoru